svfly

Velkommen til DaSK´s hjemmeside

Dansk Svæveflyvehistorisk Klub er stiftet i år 1988 og har sit hjemsted på Svæveflyvecenter Arnborg.
Klubbens formål er kort beskrevet at sikre, at svæveflyvehistoriske værdier bliver istandsat, opbevaret og vedligeholdt på forsvarlig måde.

Foruden at give et indblik i en fjern fortid inden for svæveflyvningen gennem historier, anekdoter samt beskrivelse af nogle af de dengang drivende kræfter, originaler m. fl., er det også håbet med denne hjemmeside at give inspiration og lyst til at deltage i DaSK's arbejde med at bevare historien for eftertiden.

Der eksisterer fortsat mange tidligere svæveflyvere, som vi ikke har kontakt til. Mange af disse har helt sikkert røverhistorier og lignende at fortælle om dengang, de var en aktiv del af dansk svæveflyvning. Der vil ganske givet også ligge en masse gamle fotos af hverdagsbegivenheder, som det vil være en fornøjelse at kunne vise på disse sider. Så har man kendskab til ovenstående, hører vi meget gerne herom.

Dansk Svæveflyvehistorisk Klub er tilknyttet Dansk Svæveflyver Union.

Medlem af DaSK.
Du kan blive medlem af DaSK ved, at du udfylder en blanket, der kan findes i menuen til venstre under "Opslagstavle - meddelelser - Bliv medlem af DaSK". Den udfyldte blanket sendes direkte fra siden til kassereren, som efterfølgende fremsendet et indbetalingskort, når dette er betalt, er medlemskabet i kraft.

Indbetaling af gaver til DaSK Fonden
Ved indbetaling af gaver til DaSK Fonden Skal der sammen med beløbet indsendes en blanket, som i udfyldt stand skal sendes til Johannes Lyng, da han som formand skal underskrive den, hvorefter han sender den videre til DSvU. Selve gavebeløbet sendes senest 10. december til DSvU, da gavebeløb skal den vej for at være fradragsberettiget efter ligningslovens § 8 a.
Blanketten kan findes på DSvU's hjemmeside, Unionshåndbog, afsnit 1100, dokumenter og blanketter, Sv 202-10-indbetaling af gave.