svfly

Billedgalleri 18

27-02-2018


Da det blev vinter, tog vi Petersbænken ind i hangaren, så den også kunne gøre lidt nytte her.
Her er det Pjuk, der sidder her.

 

 

På værkstedet er en lille gruppe ved at klargøre de fly, vi skal anvende i 2018, der skal smørres og poleres samt laves evt. mindre reparationer af overfladerne. På flere af flyene er gangtiden på selerne udløbet, og der er bestilt nye eller reparation af de gamle seler.

 

 


Alt skal kontrolleres og dokumenteres. Her er Jørgen i gang med kontrollen af kontrollantens arbejde, inden der til sidst kan udstedes en ARC.

 

 

 

Så er XED netop kommet ind i værkstedet, og der er straks en flok, der går i gang med den.

 

 

 

Som de andre fly, vi arbejder med i øjeblikket, er der ikke noget at udsætte på dem, bortset fra gangtiden på selerne og et instrument, der skal sendes til reparation eller udskiftes.

 

 

22-03-2018

Erling Rasmussen har fået fremstillet et par informationstavler, som er ved at blive opstillet ved vestfacaden.

 

 

 

På værkstedet arbejdes der fortsat med at klargøre flyene, så de kan synes.

 

 

 

I det lille værksted er der monteret en masse slabe, der er tiltænkt opbevaring af diverse ting til de enkelte fly.

 

 

 

28-03-2018


Vi er nu gået i gang med at få Gövier OY-DXE, som vi fik fra Robert Nielsen, gjort luftdygtig igen. Arbejdet forventes at vare flere år, da der er meget, der skal omlimes. Umiddelbart ser hovedbjælken sund ud fra vingeroden til krængeroret, Alle ribber og bremsekasser skal omlimes og enkelte dele skal helt udskiftes. Alle beslag bliver afmonteret. De skal derefter renses for al gl. maling og inspeceresfor slidtage.

 

Den jig, der blev anvendt under genopbygningen af OY-MUX, er nu kommet til Arnborg. Den skal anvendes under arbejdet med vingerne. Ved vingeroden skal de første næseribber udskiftes, de øvrige ribber ser ud til at være intakte, men de skal omlimes med aerodux. Alle ribber er limet med sort Kaurit, som ser ud til at have passeret sidste salgsdato.

 

07-04-2018

I tirsdag begyndte vi monteringen af vingerne på den jig, som blev hentet for nylig. Det ser måske lidt voldsomt ud med alle de huller i beklædningen, men beklædningen skal alligevel udskiftes senere.. Det næste, der skal ske, er en nøje gennemgang af limen i næseribberne. Vingerne er limet med sort Kauritlim, som mange steder har mistet styrken.

 

Venstre vinger er ved at blive klargjort til montering på jiggen. Samtidig er kroppen kommet ind i værkstedet for inspektion, der er også meget, der skal udbedres på den.

 

 

Så er inspektionen indledt.