svfly

 

Militær svæveflyvning under krigen.
Efter den 9. april 1940 var det ikke længere muligt for de danske militærpiloter at flyve jagerfly eller træningsfly.
I et forsøg på at vedligeholde flyvetræningen kunne man med tilladelse fra den tyske besættelsesmagt flyve med svæveplaner under samme restriktive forhold som den civile svæveflyvning. Flyvningen skulle foregå på Sjælland, der var en højdebegrænsning, og det foregik fra nogle ganske få pladser. De militære piloter fløj således fra en plads ved Køge indtil sidst i august 1943, hvor tyskernes overfald på alle danske enheder betød afslutningen for svæveflyvning i militær regi. Det lykkedes at redde nogle af flyene, resten blev konfiskeret af tyskerne, som brugte dem resten af krigen. Efter krigen bragte englænderne er en del af tyskernes materiel til England, her imellem var også en del af flyene fra Køge pladsen, et par fly kom senere til Canada, de findes så vidt vides ikke mere. En enkelt Baby er for få år siden kommet tilbage til Danmark, idet Niels Ebbe Gjørup var kommet på sporet af den og fik den hentet i England.


Kaptajn John Foltmann i førersædet på GL - 1, Det må have været både varmt og ubekvemt at flyve SG 38 iført ridestøvler.

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

WWS-3 Delfin

WWS-3 Delfin var et af de mest succesfulde polske svævefly i 30’erne. Flyet blev konstrueret i 1936 og den første prototype kom i luften i sommeren 1937. Flyet blev konstrueret af ingeniør W. Czerwinski fra Szybowcowe Biuro Konstrukcyjne W. W. S. Krakow.
Efter afslutning af prøveflyvningerne besluttedes det at indlede en serieproduktion på WWS Fabrikken i Krakow og på en flyfabrik i Lvov.
Inden udbruddet af krigen blev der i Polen bygget ca. 70 fly fordelt på 40 stk. i Krakow og 30 i Lvov. Desuden blev der bygget et ukendt antal fly på licens i Jugoslavien. De fleste fly blev ødelagt på grund af krigshandlingerne.

Enkelte fly overlevede dog krigen. Den røde hær fik fat i 4 fly i Lvov, og russerne fløj senere en del præstationsflyvninger med dem. Hvad der senere er sket med disse fly, vides ikke, men de kan i princippet stadigvæk eksistere på et lager i Rusland.
Tyskerne fik fat i et par stykker fra flyveskolen i Ustjanowa Dolna, af disse overlevede så vidt vides kun et fly, som endte i Værløse i den sidste del af krigen.

Rygterne vil vide, at denne Delfin sammen med en Mü 13 blev købt af tyskerne kort tid før krigens ophør for en flæskeside.
WWS-3 Delfin blev et af de mest succesfulde svævefly, som var konkurrerende typer overlegne i præstationer. Flyene gjorde stor gavn på flyveskolerne, blandt andet i Ustjanowa Dolna og Bezmiechowej.
Vores Delfin er bygget i Lvov i 1939 og har byggenummer 1297. Den oprindelige registrering i polsk og tysk regi kendes ikke. I Danmark fik det registreringen OY-DYX den 9. april 1952 med Stamgruppen som ejer.
For at få det på dansk register stillede de danske luftfartsmyndigheder nogle krav om beregninger på flyet. Dette blev løst af den flyvetekniske afdeling på Polyteknisk Læreanstalt. Før ibrugtagen blev der indbygget et sæt luftbremser fra en Grunau Baby. Et komplet sæt tegninger blev leveret fra Polen. Beregningerne og tegningerne opbevares nu af DaSK.

Birkerød Flyveklub overtog flyet senere i forbindelse med Stamgruppens ophør som selvstændig klub.
Den 11. maj 1959 blev det overdraget til Svæveflyveklubben på Bornholm af 1959. Flyet havarerede den 4. august 1963, da det ramte et træ i borgmesterens have i Rønne.
Resterne af flyet opbevares nu hos DaSK med henblik på reparation af flyet til luftdygtig stand.

 

Tilbage til startstedet et sted i det sydlige Polen.

 

 

 

 

Tilbage til startstedet denne gang uden hestekræfter.

 

 

 

 

Tilbage til startstedet, tipholderen er måske en person fra "Heden", og det kan være Østergaard.

 

 

 

 

Foran hangaren på Sandholm. Billedet stammer måske den første prøvemontering.

 

 

 

Foran hangaren. Stamgruppens gamle spil (iskagehuset) står i bag-grunden. Spillet vejede for lidt, så det flyttede sig ud af startpositionen under optræk.
Det er meget ureglementeret at montere højderoret før vingerne.

 

 

 

Transport på jorden. Bemærk den fine hund. Eli mener, at det er Eli, der går på højre side ved bagkroppen.

 Delfinen under landing.
Billedet stammer fra Eli V. Nielsens fotoalbum.